Ευχαριστούμε πολύ τους:
 
Halabardakis Graphic Arts
 για το δημιουργικό


SELECTOR DESIGN
 για τη γεναιόδωρη προσφορά της σε έντυπο υλικό.


την
planet
για τη διάθεση χαρτονένιων σταχτοδοχείων παραλίας